Aanmelden voor de nieuwsbrief


Wilt u actief meedenken? Zet uw vraag of opmerking op de kaart, door op de afbeelding te klikken. 

Verkenning A4 Burgerveen-N14

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.

Dit jaar voert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een MIRT-Verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. We onderzoeken onder andere hoe een extra rijstrook op dit traject vormgeven moet worden. Het doel: zorgen dat de Randstad goed bereikbaar blijft.

Deze interactieve website is bedoeld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. U blijft op de hoogte, kunt vragen stellen en uw mening geven.

Actief meedenken

Wilt u actief meedenken met de verkenning door bijvoorbeeld deelname aan ons participtatieplatform? Meld u zich dan aan door u eenmalig te registreren. Wij reageren doorgaans binnen 5 werkdagen of zoveel eerder als mogelijk. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Privacy: Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, zie https://www.rijksoverheid.nl/privacy