De documenten zijn vanaf 8 juli hier te bekijken.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Aanmelden voor de nieuwsbrief


Bekijk hier de meest gestelde vragen


Verkenning A4 Burgerveen-N14

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.

Dit jaar voert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een MIRT-Verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. We onderzoeken onder andere hoe een extra rijstrook op dit traject vormgeven moet worden. Het doel: zorgen dat de Randstad goed bereikbaar blijft.

Deze interactieve website is bedoeld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. U blijft op de hoogte, kunt vragen stellen en uw mening geven.

 

Privacy: Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, zie https://www.rijksoverheid.nl/privacy

 

 

 

Cookie settings