Meer dan alleen asfalt

Het project kijkt samen met de regiopartners naar mogelijkheden van een mobiliteitsaanpak/werkgeversaanpak, betere fietsverbindingen en een mobiliteitshub. Een mobiliteitshub is een knooppunt waar meerder vormen van mobiliteit kunnen samenkomen (meer dan alleen een carpoolplaats). Een mobiliteitsaanpak/werkgeversaanpak betekent dat we onder andere kijken of we de drukte op de weg kunnen verminderen door minder of anders gebruik te maken van de A4. Denk bijvoorbeeld aan variabele werktijden of op een andere manier (openbaar vervoer, fiets) reizen.

Het gaat hierbij om maatregelen die een effect hebben op de doorstroming op de A4, maar ook bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio in het algemeen. Daarom wordt naar deze maatregelen gekeken in een parallel proces naast het project A4 Burgerveen-N14. Dit proces wordt getrokken door de regio, in samenspraak met het Rijk.


 

 

Cookie settings