Zoektocht naar waardevolle archeologie langs A4 Burgerveen

25-03-2021 1257 keer bekeken

Het gebied rondom de A4 Burgerveen – N14, waar Rijkswaterstaat de komende jaren de verkeersdoorstroming wil verbeteren, kent een rijke historie. Met archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden, kunnen resten naar boven komen uit de Steentijd, het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen.

Wie nu over de A4 rijdt, kan zich het waarschijnlijk moeilijk voorstellen: ooit liep er een Ringvaart met tientallen molens langs, stonden er Middeleeuwse boerderijen, Romeinse villa’s en bewaakten meerdere forten ter hoogte van het Limes-aquaduct de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Bovengronds zie je daar weinig van, maar voordat het traject van de A4 überhaupt kan starten, zoeken archeologen gericht naar resten van eeuwen terug.

Archeologisch-kansrijke plekken

‘Het archeologisch onderzoek moet op tijd plaatsvinden, ruim voor de uitvoering van het project, op de kansrijke plekken rondom het traject’, zegt Boudewijn Goudswaard (Senior Adviseur Archeologie & gebiedsontwikkeling). Goudswaard geeft als directeur van The Missing Link erfgoedadvies bij projecten als de A4 Burgerveen - N14. Rijkswaterstaat is opdrachtgever bij de huidige werkzaamheden, waarbij Flow4 en A4W (samenwerkingsverbanden van ingenieurs- en adviesbureaus) aan het ontwerp en de voorbereidingen werken. Rijkswaterstaat ziet het als zijn taak voorzichtig met archeologie om te gaan. ‘We moeten voorkomen dat er bodemverstoring plaatsvindt tijdens de werkzaamheden en dat waardevolle archeologie beschadigd raakt. Ik zorg voor afstemming en overeenstemming tussen de betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.’

Hoe zoek je gericht naar waardevolle archeologie, langs een traject van zo’n 30 kilometer? Dat begint met archeologiekaarten, waarop met kleuren staat aangegeven wat kansrijke plekken zijn. ‘Rondom het Limes-aquaduct bij Leiden is, vanwege de grens van het Romeinse Rijk, de kans op waardevolle archeologie groot’, zegt Goudswaard. Als de archeologen de vindkans op waardevolle archeologie groot achten, zetten ze boringen. ‘Er zijn dan 2 opties: we halen het naar boven voor onderzoek, of we laten het liggen en beschermen het met bijvoorbeeld betonplaten.’

We moeten voorkomen dat waardevolle archeologie beschadigd raakt.
Daarom is het belangrijk om in deze fase van het project al hiermee aan de slag te gaan.’ 

Geschiedenislesje bij de benzinepomp

En er kan nogal wat naar boven gehaald worden langs de A4. Doordat de grondwaterstand in het gebied van de A4 altijd vrij hoog is geweest, is veel afgesloten van zuurstof gebleven en zijn veel resten behouden. ‘Denk aan restanten van Romeinse verdedigingswerken, Middeleeuwse boerderijen, molens en huizen. Maar ook botmateriaal, kledingresten en houtresten van kano’s en schepen.’

Goudswaard en de mensen met wie hij werkt, wrijven dus al in hun handen over wat ze mogelijk straks allemaal bij de A4 naar boven kunnen halen. Om de restanten uit die eeuwenoude perioden voor iedereen zichtbaar te maken, zijn er plannen om hierover bovengronds veel aan weggebruikers en omwonenden te vertellen. Bijvoorbeeld op de rustplaatsen, of (indien verkeersveilig) op en rond het Limes-aquaduct. ‘Het is toch prachtig om, wanneer je bij de benzinepomp staat, te lezen wat er eeuwen terug onder je voeten gebeurde?’

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.