Het ecologisch onderzoek is klaar, en nu?

28-10-2021 769 keer bekeken

Na het voltooien van 9 ecologische onderzoeken (met ruim 100 veldbezoeken) naar welke dier- en plantsoorten er leven in het plangebied van de A4 Burgerveen-N14, maakt het ecologenteam dit najaar de balans op. Wat is er zoal onderzocht en wat voor maatregelen worden er genomen?

Kevin Raatjes (ecoloog bij ingenieurs- en adviesbureaucombinatie FLOW4) vertelt over de stand van zaken.

De ecologische onderzoeken zijn er om een zo goed mogelijk beeld krijgen van de plant- en diersoorten die voorkomen in het gebied van het project A4 Burgerveen-N14. Dat is het doel van de ecologische onderzoeken. De aanwezigheid van al die verschillende soorten is van belang voor het gehele gebied. “Als één soort zou verdwijnen, dan heeft dat gevolgen voor andere soorten. Daarom zijn we in het voorjaar begonnen de biotopen (leefgebieden van dier- en plantsoorten) te verkennen en te kijken waar we welke soorten kunnen verwachten om hierna te onderzoeken of ze ook werkelijk voorkomen”, vertelt Raatjes.

Onderzoek naar dier- en plantsoorten

Het team van ecologen heeft inmiddels al aardig wat onderzoeken afgerond. “We zijn naar buiten geweest om naar vogels en vogelnesten te kijken. Bijvoorbeeld van buizerds en andere roofvogels, maar ook de huismus en boerenzwaluw. Deze nesten van deze vogelsoorten zijn gedurende het hele jaar beschermd. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar ringslang, rugstreeppad, platte schijfhoren (een slaksoort) en waterspitsmuis. “Voor elk dier en elke specifieke soort geldt weer een andere onderzoeksmethode. Bij de platte schijfhoren bijvoorbeeld, schep je tijdens het onderzoek verschillende soorten waterplanten uit het water om te kijken of de slak aanwezig is. Zo ga je een hele sloot af in de hoop een aantal slakjes tegen te komen. Bij het scheppen kwamen we ook andere dieren tegen zoals kleine modderkruiper (een zoetwatervis), baars en Amerikaanse rivierkreeft.”

Wachten op de laatste resultaten

De data van het vleermuizenonderzoek (van afgelopen voorjaar en najaar) stroomt nu ook binnen. Dit onderzoek voeren we gezamenlijk uit met het ecologisch adviesbureau Habitus. “Daarnaast hebben we nog een eDNA-onderzoek naar waterspitsmuizen uitstaan, waarbij je water uit de sloot schept, door een filter heen perst, waarna je hoopt dat er DNA achterblijft van de waterspitsmuis. Met een barcodesysteem controleren we dan of er DNA van de waterspitsmuis is gevonden.”

Maatregelen om de dieren te beschermen

Als alle data binnen is volgt er een adviesrapportage met daarin voorgestelde maatregelen om de hinder voor dier- en plantsoorten te voorkomen of te beperken. “Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen voor de vleermuizen in het gebied. Vleermuizen volgen als vliegroute vooral lijnvormige structuren. Dat kan bijvoorbeeld een watergang of een bomenlaan zijn. Als door de werkzaamheden aan de A4 de vliegroute wordt onderbroken doordat bomen gekapt moeten worden, dan kun je nieuwe bomen aanplanten, die de functie van vliegroute kan overnemen. Omdat het natuurlijk even duurt voor een boom groot genoeg is, wordt ook weleens gekozen voor het plaatsen van schermen.”

Door werkzaamheden (aan bijvoorbeeld een brug) kunnen aanwezige verblijfplaatsen verdwijnen. Tijdelijke kasten kunnen dienen als een alternatieve verblijfplaats voor dieren zoals vleermuizen. “Door alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden, hoop je en stimuleer je dat de dieren daar hun intrek in nemen.” Een ander voorbeeld is de rugstreeppad, die het doorgaans goed doet op (kale) bouwterreinen, die op zijn natuurlijke habitat lijken. “Om nieuw leefgebied te realiseren, kun je daarvoor een ondiepe poel graven, met een paar centimeter water erin. Na aanleg van deze compleet nieuwe leefomgeving is deze direct geschikt, waarin hij zich dus prettig voelt. Voor andere soorten ligt het soms ingewikkelder, en kost het wat tijd voordat de nieuwe leefomgeving geschikt is.

Maatregelen om planten te beschermen

Ook deed het team onderzoek naar beschermde vaatplantsoorten, onder andere in de middenberm van de A4. Vaatplanten zijn alle landplanten die vaatbundels (soort van aders) hebben voor het transport van water. Bij vaatplantenonderzoek wordt voornamelijk gekeken of er planten aanwezig zijn die beschermd zijn onder de Nederlandse wetgeving.

“Sommige zeldzame plantensoorten (de stijve wolfsmelk, de kartuizer anjer en bokkenorchissen) groeien niet goed in natuurgebieden. Deze komen juist voor op plekken waar je ze niet meteen veracht, zoals in bermen en bij dijken en hoogspanningsmasten. Wij hebben onderzocht of dergelijke planten binnen het plangebied van het project A4 Burgerveen-N14 staan. Als dat zo is, dan moet er om de groeiplaats heen gewerkt worden. Tijdens de bloeiperiode en de periode dat de planten ‘zaad zetten’, mag het terrein niet worden betreden. Buiten deze periodes om kan je de groeiplaats afdekken door middel van rijplaten.”

Foto: Kevin Raatjes

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.