Samen werken aan bereikbaarheid

10-05-2022 727 keer bekeken

Op de A4, tussen Leidschendam en Leiden, raken de projecten RijnlandRoute en A4 Burgerveen-N14 elkaar. De een zorgt voor een optimalisering van de oost-westverbinding, de ander zorgt ervoor dat ook in de toekomst verkeer in noord-zuidrichting goed kan doorstromen.

We spreken de technisch managers van beide projecten, Johan de Wit en Dirk Jan Kiljan, over de voortgang, hun ervaringen en over hoe zij hun werkzaamheden afstemmen. ‘Overleg is nodig als je netjes op elkaar wilt aansluiten.’

Een betere bereikbaarheid zonder dat de omgeving daar al te veel last van heeft. Dat hebben de werkzaamheden van Dirk Jan Kiljan en Johan de Wit gemeen. Maar waar de een zijn werk bijna kan afronden, moet de ander nog beginnen met de bouw. Ze lopen elkaar dus niet in de weg. Toch moeten ze zo nu en dan met elkaar aan tafel. De Wit moet bijvoorbeeld een fietstunnel verbreden die onder de A4 doorgaat. En ook moeten ze tot op de decimeter afstemmen hoe beide wegen op elkaar aansluiten. ‘Als je dat niet doet, dan kun je straks zomaar ergens van de weg afvallen’, zeggen ze lachend. 

Hoe staan we ervoor?

De Wit zit met zijn RijnlandRoute in een afrondende fase. ‘Er ligt een 2,2 kilometer lange tunnel. En aansluitend een verdiepte ligging. Ook de knooppunten bij de A4 en de A44 zijn zo goed als klaar. Het enige wat we nog moeten aanbrengen zijn zo’n 50 installaties in de tunnel. Denk aan ventilatoren, matrixborden, blusinstallaties en ga zo maar door. Al die systemen gaan we de komende maanden installeren, aansluiten en testen. En zodra die goed integraal met elkaar werken, kan eind 2023 de eerste auto door de tunnel.’ Kiljan hoopt binnenkort zijn planuitwerkingsfase af te kunnen sluiten. Dat is het traject waarin een project vorm krijgt en beslissingen worden genomen over de locatie van de weg. ‘Zodra alles op papier staat, volgt er een tracébesluit en dan start de uitvoering. Hoe lang dat gaat duren is momenteel nog onduidelijk.’

De projecten

De A4 Burgerveen-N14 behelst een uitbreiding van de A4 met een extra rijstrook tussen Den Haag en Schiphol. ‘Behalve de vervanging van een bestaand aquaduct bij de Ringvaart, is dit niet een heel complex project,’ zegt Kiljan. ‘Op veel plekken liggen al ruimtereserveringen in de middenberm. En waar dat niet het geval is, moeten we hoofdzakelijk wat ruimte creëren bij weilanden en akkerlanden.’  

De RijnlandRoute heeft wat meer voeten in aarde. Voor deze wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden werd tot een diepte van 32m een dubbele boortunnel met een diameter van 10 meter gegraven. Het doel is dat straks niet alleen de bereikbaarheid is verbeterd, maar ook de omgeving. ‘Tot op heden gaat al het verkeer in oost-westelijke richting dwars door Leiden. Straks verdwijnt dat verkeer grotendeels onder de grond en doe je 5 minuten over een afstand die nu zomaar een half uur kost.’ Het plan van de RijnlandRoute is bepaald niet jong, want in het Rijkswegenplan van 1938 was al een lijntje getekend op de plek waar deze route nu is aangelegd. Toch is het de provincie Zuid-Holland die nu tekent voor de realisatie. Overigens wel in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, want het projectteam bestaat uit medewerkers van beide overheden (Zo is RWS’er De Wit uitgeleend aan de provincie) en ook financieel wordt flink bijgedragen vanuit het Rijk.

Wat eraan voorafging

Waarom zo’n project een kleine eeuw nadat het werd bedacht pas doorgang krijgt, heeft volgens De Wit te maken met urgentie en daarmee de politieke wil. Ook merkt De Wit op dat de samenleving steeds mondiger is geworden door de jaren heen. De Wit: ‘Hier is goed gelobbyd door de zogeheten ‘nimby’s’ (Not In My Back Yard, red). Want hoewel een tunnel echt heel veel meer kost dan een gewone weg, is daar uiteindelijk toch voor gekozen.’ Op de A4 laten de zogeheten ruimtereserveringen in de middenberm zien dat er bij een vorige verbreding van de A4 zo’n 20 jaar geleden, ook al rekening werd gehouden met een extra rijstrook. Kiljan: ‘Nu rijdt het verkeer hier nog best lekker door. We anticiperen met deze aanleg dan ook op groei in de toekomst. Zodat straks het verkeer hier ook goed doorloopt.’

Dynamiek

Beide mannen werken al geruime tijd bij RWS en hebben daarmee alle stadia van een project wel eens doorlopen. Toch zijn ze nooit van begin tot eind bij 1 project betrokken geweest. ‘Daarvoor duren dit soort trajecten te lang’, legt De Wit uit. Hij zit zelf pas sinds 2020 bij de RijnlandRoute, die toen al midden in de uitvoeringsfase zat. Welke fase zijn voorkeur heeft, kan hij niet echt zeggen. ‘Bij de uitvoering zie je dingen echt veranderen, dat is mooi van zo’n laatste traject. Het heeft een heel eigen dynamiek. Maar bij de planfase, waar Kiljan nu in zit, moeten alle beslissingen nog min of meer genomen worden. En dan kun je dus echt een verschil maken over hoe iets er uiteindelijk bij komt te liggen.’ Kiljan is het met hem eens dat elke fase zo zijn voor- en nadelen heeft. ‘In dit werk is geen dag hetzelfde, ongeacht het project of het stadium waarin je werkt. Dat maakt het ook zo mooi.’

Uitdagingen

Doordat ze weten wat het werk van hun collega inhoudt, weten ze ook voor welke uitdagingen de ander momenteel staat. Kiljan: ‘Ik vind het geweldig wat Johan hier heeft geflikt. Want ga er maar aanstaan: een tunnel graven onder zo’n divers gebied met spoorlijnen, woonwijken, ja, zelfs monumentale panden. Dat vereist een bepaalde diepte van de tunnel, maar ook beheersing van kosten. Want hoe dieper hoe duurder. Hij heeft hier een perfect evenwicht gerealiseerd.’ 

De Wit: ‘We hebben gelukkig weinig hinder ondervonden tijdens het boren. Op een paar meetpunten merkten bewoners wat gerammel in de keukenkastjes. Maar alles is heel gebleven.’ Zelf is De Wit enorm benieuwd naar hoe Kiljan op termijn het Ringvaartaquaduct bij Schiphol gaat vervangen. ‘Ik was ooit betrokken bij de aanleg van het HSL-aquaduct en weet hoe ingewikkeld de aanleg van zo’n kunstwerk is. Daar komt nu nog bij dat het oude kunstwerk eerst gesloopt moet worden en het slopen van dit soort constructies (nog) geen core business van RWS is.’ Kiljan: ‘Ja, dat wordt nog wel een dingetje. Het zou me niet verbazen als dit een project op zich wordt.’

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.