Participatieplatformbijeenkomst II 17 januari

February 08, 2019 155 keer bekeken 0 comments

Het participatieplatform had op 17 januari een bijeenkomst. Het is de tweede keer dat dit platform, dat bestaat uit bewoners die hebben aangegeven actief mee te willen denken met de Verkenning, bijeenkwam.

De avond stond, zoals de hele maand januari, in het teken van de uitgangspunten van de m.e.r.-procedure. Het ingenieursbureau dat betrokken is bij de Verkenning, Flow4, nam de leden van het platform mee in de m.e.r.-onderzoeken. Wat wordt er onderzocht? Welke uitgangspunten hanteren we hierbij? De vraag was onder andere waar de belangrijkste aandachtspunten voor de bewoners liggen.

Tijdens de avond ging het platform voornamelijk in op de thema’s lucht en geluid. Er zijn zorgen in de omgeving over de toename van geluid en een afname van de luchtkwaliteit door de aanleg van extra asfalt. De geluidsexpert van Flow4 was aanwezig om inzicht te geven in het gebruikte geluidsmodel. Hij heeft bijvoorbeeld laten zien hoe ver een geluidmodel reikt. Met andere woorden: in welk gebied kijken we naar de effecten van geluid? Daarnaast liet de expert zien hoe een wateroppervlak wordt meegenomen in geluidsberekeningen.

Bewoners konden door middel van een grote kaart aandachtspunten meegeven voor de m.e.r.-procedure. Een van de aandachtspunten die werd genoemd was geluidsoverlast voor de inwoners in Voorschoten. Vanuit Leiderdorp vroegen bewoners onder andere aandacht voor het effect van geluid bij het verlaten van het Limesaquaduct.

Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft de projectorganisatie besloten om extra zogeheten ‘rekenpunten’ toe te voegen in de gebieden waar bewoners om extra aandacht vragen voor geluid. 

De avond stond niet alleen in het teken van lucht en geluid. Er zijn ook ideeën opgehaald rondom ruimtelijke kwaliteit. Een vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Kaag en Braassem bracht het concept ‘groene singels’ in. Met groene singels willen zij bestaande groenstroken, parken en (recreatieve) highlight aan elkaar verbinden. De komende maanden zal de projectorganisatie kijken in hoeverre deze ideeën een plek kunnen krijgen in het project A4 Burgerveen-N14.

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...