Het wegontwerp: nog niet definitief, maar de uitgangspunten bepaald

20-05-2019 232 keer bekeken 0 reacties

Er komt veel kijken bij het ontwerpen van een extra rijstrook op het traject A4 Burgerveen-N14. Overleg met gemeenten bijvoorbeeld, maar ook extra aandacht voor viaducten en in dit project het Ringvaartaquaduct. Dirk Jan Kiljan, technisch manager bij Rijkswaterstaat, licht een aantal aandachtspunten van het ontwerpproces toe.

Omdat we in de verkenningsfase zitten, is het ontwerp waar we nu aan werken nog een voorlopig ontwerp. ‘ Maar we maken wel keuzes over de ligging van de rijksweg  en het aantal rijstroken’, benadrukt Kiljan.

Instabiele grond
Overleg met de omgeving is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. ‘Met enige regelmaat leggen we het ontwerp voor aan de gemeenten, provincies, het waterschap en het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Tijdens technische werksessies bespreken we het ontwerp met hen.’ Ook heeft het projectteam contact met ProRail: ‘De grond in het gebied waar de hogesnelheidslijn en de A4 naast elkaar liggen en waar zij uiteindelijk ook kruisen, is onstabiel. Als we daar als projectteam op gaan bouwen, kan dat gevolgen hebben voor de hogesnelheidslijn en dat is ongewenst. We houden hier rekening mee tijdens het ontwerpen. Ook als de bouw straks begint, houden we dit samen goed in de gaten.’

Ringvaartaquaduct
Er zijn twee plekken op het traject waar de nieuwe weg mogelijk impact heeft op de ruimte: ‘Op het grootste deel van het traject kunnen we gebruik maken van de ruimte die we al hebben. Behalve tussen de N14 en het nieuw aan te leggen knooppunt Hofvliet, daar hebben we geen ruimte in de middenberm en moeten we de nieuwe rijstroken er aan de zijkant bij leggen. Daarnaast is er natuurlijk het Ringvaartaquaduct in de richting Den Haag. Dit aquaduct is een groot onderwerp in het ontwerpproces. We hebben twee varianten voor het Ringvaartaquaduct uitgewerkt: de westelijke variant en de oostelijke variant. Bij de westelijke variant wordt het “oudste” Ringvaartaquaduct gesloopt en vervangen door een nieuw Ringvaartaquaduct op dezelfde locatie maar dan iets groter. Bij de oostelijke variant wordt ten oosten van het “nieuwste” Ringvaartaquaduct een nieuw aquaduct gebouwd. Dit kan grote gevolgen hebben voor diverse bedrijven die vlak langs de A4 liggen. Er wordt goed onderzoek gedaan naar alle voor- en nadelen van beide varianten. De minister kiest aan het einde van de verkenningsfase welke variant het wordt.’

Extra aandacht voor verkeersveiligheid
Ten slotte is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het Limesaquaduct bij Leiden krijgt extra aandacht binnen het project, omdat daar op dit moment veel ongelukken plaatsvinden. Kiljan: ‘Dat komt  doordat er vlak na de verdiepte ligging, een afrit is. Weggebruikers die de afrit willen nemen, moeten in het Limesaquaduct van rijbaan wisselen Dat gaat vaak fout. We onderzoeken daarom hoe we deze situatie veiliger kunnen maken. Hierbij kijken we onder andere of het starten van de afrit vóór  het Limesaquaduct een oplossing biedt.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...