48 zienswijzen ingediend bij start m.e.r. procedure

20-05-2019 173 keer bekeken 0 reacties

Fileproblemen verminderen en een goede doorstroming op de A4 mogelijk maken; met dit doel startte eind 2017 de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Hierin worden oplossingen onderzocht als een extra rijstrook in beide richtingen tussen Knooppunt Burgerveen en de N14, maar wordt ook gekeken naar Smart Mobility-maatregelen. Voor deze en andere maatregelen brengt het ministerie van IenW de effecten voor milieu en omgeving in kaart binnen een m.e.r.-procedure. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden

Voor deze en andere maatregelen brengt het ministerie van IenW de effecten voor milieu en omgeving in beeld binnen een m.e.r.-procedure. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden dienden tussen 17 januari en 13 februari 2019 48 zienswijzen in. Daarin vragen ze aandacht voor onderwerpen die onderzocht moeten worden tijdens de m.e.r.-procedure en/of van belang zijn voor het project als geheel.

Zienswijzen
De zienswijzen gaan in op uiteenlopende onderwerpen. Denk onder andere aan geluid en geluidshinder, luchtkwaliteit, landschappelijke inpassing, bereikbaarheid, economische gevolgen en de mogelijke compensatie hiervan. Ook hebben de zienswijzen betrekking op verschillende fasen van het project; naast de Verkenning - die nu loopt - gaan sommige zienswijzen ook in op de Planuitwerking en Realisatie. Belanghebbenden vragen onder andere om het onderzoeken van maatregelen die geluidsoverlast van de weg verminderen. Ook het onderzoeken van mogelijke gevolgen voor de omgeving van de uitstoot van fijnstof is een onderwerp waarvoor verschillende zienswijzen aandacht vragen. De gevolgen en eventuele compensatie voor omliggende bedrijven van een mogelijke verplaatsing van het Ringvaartaquaduct is een ander belangrijk onderwerp. Belanghebbenden vragen verder onder meer naar aandacht voor hinder tijdens de bouw (trillingen, waterverontreiniging, verkeershinder). Ten slotte wordt in een aantal zienswijzen gevraagd om ontwikkelingen in de omgeving als de Rijnlandroute en woningbouwprojecten mee te nemen bij de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

Reactie op zienswijzen
Het project A4 Burgerveen-N14 stelt momenteel een samenvattende reactienota op, die op de meest voorkomende onderwerpen ingaat. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt per mail deze samenvattende reactienota van het ministerie. In juni wordt de reactienota ook gepubliceerd op de website van het project.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...