Reactienota op zienswijzen kennisgeving m.e.r-procedure

04-07-2019 137 keer bekeken 0 reacties

In de Reactienota kennisgeving m.e.r.-procedure vindt u een samenvatting van de binnengekomen zienswijzen en de reactie van het project hierop.

 De m.e.r.-procedure is een van de volgende stappen van het project A4 Burgerveen-N14. In deze procedure onderzoeken we de effecten van de aanpassingen aan de weg op de omgeving. De eerste formele stap in de m.e.r.-procedure is de publicatie van de Kennisgeving op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden konden van donderdag 17 januari tot en met woensdag 13 februari 2019 een zienswijze indienen op dit voornemen.

Reactienota
Betrokkenen dienden in totaal 48 zienswijzen in. Deze zienswijzen gaan in op verschillende onderwerpen en hebben betrekking op verschillende projectfasen. In de Reactienota zijn de zienswijzen op basis van de inhoud in thema’s onderverdeeld en beantwoord.

 

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...