Terugblik informatieavonden over tussentijdse resultaten

October 03, 2019 240 keer bekeken 0 comments

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hield op 23 en 24 september informatieavonden over de tussentijdse resultaten van de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Op de twee avonden, in Voorschoten en Nieuwe Wetering kregen omwonenden van de A4 en andere geïnteresseerden nieuwe informatie over het project.

Tijdens de avonden waren de voorlopige wegontwerpen te zien van de alternatieven en varianten die het project onderzoekt. Ook konden geïnteresseerden op informatieborden meer lezen over bijvoorbeeld de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). De avonden werden drukbezocht. Ruim 130 belanghebbenden maakten van de gelegenheid gebruik om over de laatste ontwikkelingen te horen en hun vragen te stellen.

Er heerste een ontspannen sfeer. Veel mensen zijn blij met de keuze van de minister om het nieuwe Ringvaartaquaduct op dezelfde plek te realiseren als het oude aquaduct bij Roelofarendsveen. ‘Als ik naar de tekeningen kijk, vind ik de keuze van de minister heel logisch’, vertelt een bewoner. ‘Ik ben erg blij met deze keuze en kom hier horen hoe het proces verder gaat.’

Vooral de interactieve digitale kaarten waren populair. De hele avond stonden hier veel bewoners omheen die wilden weten hoe de weg en in het bijzonder het aquaduct er precies uit komt te zien. Medewerkers van het ministerie en RWS vertelden over de alternatieven, wijzen het verloop van de weg aan op de kaart en leggen in detail de verschillen uit tussen de varianten en alternatieven. ‘Ik vind dit veel duidelijker dan een gewone tekening’, zegt een bewoner. Wanneer het te druk is bij de schermen, klapt een projectmedewerker zijn laptop open zodat iedereen een blik op de kaart kan werpen.

Veel vragen van bewoners gingen over de invloed van de aangepaste weg op de luchtkwaliteit en over geluidsoverlast. De experts van Rijkswaterstaat leggen uit hoe de effecten op het milieu worden onderzocht en vertellen dat daar later in het proces nog meer in detail aandacht aan wordt besteed. Belanghebbenden krijgen later in het proces de mogelijkheid om formeel te reageren op deze onderzoeken. Een aantal bewoners vroeg ook naar stikstof. De laatste tijd is dit onderwerp veel in het nieuws. Bouwprojecten liggen stil omdat ze niet aan de wetten voor stikstof voldoen. Bewoners zijn nieuwsgierig: geldt dat ook voor dit project? ‘Dat is vooralsnog niet het geval, maar er wordt wel onderzoek gedaan naar eventuele consequenties van de nieuwe normen’, vertelde een verkeersdeskundige.

Veel bewoners waren ook nieuwsgierig naar de uiteindelijke werkzaamheden. Hoe en wanneer gaat de realisatie van het nieuwe aquaduct en de verbreding van de A4 van start? Als ze horen dat de realisatie voor 2026 is gepland, is de reactie veelal: ‘Dan pas?’. Veel mensen kunnen niet wachten tot de fileproblemen op de A4 worden verminderd. Ze vertellen over de problemen waar ze dagelijks mee te maken hebben. Er zijn de nodige zorgen over verkeershinder, werkverkeer en sluipverkeer tijdens de bouw. Het projectteam geeft aan dat hier straks nadrukkelijk aandacht aan besteed zal worden. Overlast kan niet 100% worden voorkomen, maar er zijn wel degelijk maatregelen mogelijk.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings