Aankondiging informatieavonden ontwerp-structuurvisie A4 Burgerveen-N14

January 09, 2020 377 keer bekeken 2 comments

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatieavonden om de ontwerp-structuurvisie A4 Burgerveen–N14 toe te lichten. Bezoekers van deze informatieavonden krijgen de gelegenheid om tijdens de avonden een zienswijze in te dienen op de plannen.

Tijdens twee informatieavonden lichten we het Voorkeursalternatief en de  onderbouwing daarvan in woord en beeld toe. U krijgt een beeld van hoe de verbreding van de weg op hoofdlijnen wordt gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel – u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

Tijdens deze verkenning heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2 alternatieven onderzocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook zijn 2 varianten voor een nieuw Ringvaartaquaduct voor het verkeer van Amsterdam naar Den Haag onderzocht.

Voorkeursalternatief A4 Burgerveen-N14

De keuze is gevallen op een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de snelweg A4 in beide richtingen en aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de autoweg N11 (verdiepte ligging). Daarnaast is gekozen voor de aanleg van een nieuw Ringvaartaquaduct op de plaats van het oude aquaduct. Dit voorkeursalternatief is op 23 januari 2020 gepubliceerd in de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14.

Een nieuw aquaduct op de plaats van het oude aquaduct heeft beduidend minder impact op de omgeving (met name met betrekking tot het bedrijventerrein naast de A4) en is qua kosten gunstiger dan een nieuw aquaduct ten oosten van bestaande rijbaan van de A4.

Locaties informatieavonden A4 Burgerveen-N14

De eerste informatieavond vindt plaats op:

  • Datum: 10 februari 2020
  • Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

De tweede informatieavond vindt plaats op:

  • Datum: 11 februari 2020
  • Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten

 

 

 

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
G van Rijn January 21, 2020

Welk alternatief is het voorkeursalternatief er zijn er ook detailkaarten hiervan beschikbaar.

Heleen Schaaf January 30, 2020

Geachte heer/ mevrouw,

De keuze is gevallen op een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de snelweg A4 in beide richtingen en aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de autoweg N11 (verdiepte ligging). Daarnaast is gekozen voor de aanleg van een nieuw Ringvaartaquaduct op de plaats van het oude aquaduct. Dit voorkeursalternatief is op 23 januari 2020 gepubliceerd in de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14. (alternatief B)

Een nieuw aquaduct op de plaats van het oude aquaduct heeft beduidend minder impact op de omgeving (met name met betrekking tot het bedrijventerrein naast de A4) en is qua kosten gunstiger dan een nieuw aquaduct ten oosten van bestaande rijbaan van de A4. (variant West)
Tijdens de informatieavonden kunt u de variant digitaal bezichtigen.

Cookie settings