Stand van zaken meekoppelkansen

July 07, 2020 110 keer bekeken 0 comments

Tijdens het project A4 Burgerveen – N14 onderzoeken we verschillende meekoppelkansen. Dat zijn kansen in de omgeving van de A4 die we aan het project kunnen koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van fietsroutes of het inzetten van smart mobility-maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de meekoppelkansen die het project op dit moment onderzoekt

Als het gaat om gebiedsmeekoppelkansen, hebben twee gebieden onze focus: het gebied rondom het Ringvaartaquaduct en de omgeving van Vlietland en Stompwijk. Bij het Ringvaartaquaduct houden we ons vooral bezig met de inpassing en de vormgeving. We hebben daarbij aandacht voor het cultuurhistorisch waardebehoud van het oudste aquaduct van Nederland. Bij Vlietland en Stompwijk kijken we naar de inpassing van de jachthaven in dit gebied. En we kijken naar de ‘gekantelde opgave’: het viaduct Kniplaan. Dat is nu alleen een fiets- en autoviaduct. We onderzoeken of het viaduct, dat dwars over de A4 heengaat, zowel een recreatieve als een ecologische verbinding kan worden. Hier zijn we met omgevingspartijen over in gesprek. We verkennen wat de wensen zijn en hoe we die het beste kunnen vormgeven.

Mobiliteitshub en fietsnetwerk

De provincie Zuid-Holland doet een onderzoek naar een mobiliteitshub langs de N206. Een mobiliteitshub is een knooppunt waar meerdere vormen van mobiliteit samenkomen, het is dus meer dan alleen een carpoolplaats. Zo’n mobiliteitshub kan het ov-gebruik in de regio versterken en het verkeer op de A4 doen afnemen. Het project A4 Burgerveen – N14 is hier dan ook nauw bij betrokken. De provincie verwacht in het najaar duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden en haalbaarheid.

We hebben samen met de provincie ook een aantal verbeterkansen gevonden voor het regionale fietsnetwerk tussen Leiden en Den Haag. De gesprekken met de omgeving zijn in een vergevorderd stadium. We proberen nu de lijst met concrete verbeterpunten een plek te geven in onze plannen.

Smart mobility en werkgeversaanpak

De belangrijkste onderwerpen die we samen met het project A4 Haaglanden – N14 oppakken zijn smart mobility en het opstarten van werkgeversaanpak. Bij smart mobility hebben we het over maatregelen die het verkeer op de best mogelijke manier gebruik laten maken van de snelweg. Voor de hele A4 Corridor zijn er plannen van aanpak gemaakt voor smart mobility. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van slimme verkeerslichten en snelheidsadviezen via in-carsystemen. Met de organisatie Bereikbaar Haaglanden stellen we daarnaast een plan van aanpak op voor de werkgeversaanpak. Via werkgevers hopen we met deze aanpak weggebruikers te stimuleren om minder met de auto te reizen. Als er nog voor de verbreding van de A4 minder mensen met de auto gaan reizen, kan het verkeer in de aanlegfase en daarna ook goed doorstromen.

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings