Reactienota beantwoordt zienswijzen op ontwerpstructuurvisie

July 08, 2020 122 keer bekeken 0 comments

Het project A4 Burgerveen - N14 publiceerde begin juli 2020 een reactienota. Daarin gaat het project in op de 37 zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport van het project.

Tussen 24 januari en 5 maart 2020 lagen de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport zowel fysiek als online ter inzage. In de ontwerpstructuurvisie staan de voorlopige plannen voor de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Den Haag. Het milieueffectrapport beschrijft de verwachte gevolgen van de plannen voor het milieu. Iedereen die wilde, kon zijn mening over de stukken geven in een zienswijze. Hier hebben 37 bewoners en bedrijven gehoor aan gegeven. In de Reactienota zienswijzen staan alle zienswijzen en antwoorden geordend per thema bij elkaar.

Meenemen bij planuitwerking

De meeste zienswijzen werden ingediend door particulieren uit Leidschendam en Stompwijk. Over het noordelijke deel van het traject, waar het Ringvaartaquaduct wordt gesloopt en vervangen door een nieuw aquaduct, zijn weinig reacties binnengekomen. De ingediende zienswijzen gingen over uiteenlopende onderwerpen: van het beoogde ontwerp tot mogelijke geluidsoverlast. En van de luchtkwaliteit tot de gevolgen voor omliggende woningen, natuur en bedrijven. Veel zienswijzen gingen in op onderwerpen die in een latere fase van het project nog nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld het bouwverkeer. De input van de indieners zal hierbij worden meegenomen. Ook kijkt het projectteam met de omgeving hoe de wisselwerking tussen weg, natuur en landschap zo goed mogelijk kan worden geregeld. De mogelijkheden van dynamische bewegwijzering en andere manieren om de weg zo goed mogelijk te benutten, neemt het project eveneens mee bij de uitwerking van de plannen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de input van de indieners meegenomen wordt in het verdere verloop van het project.

Vervolg

De ingediende zienswijzen zijn meegenomen in de definitieve structuurvisie. Deze is begin juli gepubliceerd. Met de publicatie van de definitieve structuurvisie eindigt de verkenningsfase van het project. In de planuitwerkingsfase werkt het project het ontwerp van de weg nader uit.

U kunt  de reactienota hier lezen.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings