Advies Commissie m.e.r. verwerkt in Addendum Milieueffectrapport

July 09, 2020 110 keer bekeken 0 comments

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 verbeteren. Dit is van belang zodat de Randstad goed bereikbaar blijft. Het voorstel is om de weg te verbreden en knooppunten aan te passen. Om rekening te kunnen houden met de gevolgen voor het milieu, stelde het projectteam voorafgaand aan het besluit over het voorkeursalternatief een milieueffectrapport (MER) op.

De minister vroeg de Commissie voor de milieueffectrapportage om een advies over het MER. In dit advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van alle bevindingen die verwerkt zijn in het MER. De opmerkingen uit het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage van 9 april 2020 zijn verwerkt in het Addendum Milieueffectrapport.

U kunt de stukken hier terugvinden.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings