Ecologie

Hilde Faber 23-09-2021 69 keer bekeken

Er groeit en bloeit van alles langs de A4. Om in kaart te brengen welke (beschermde) soorten flora en fauna er leven, vindt er ecologisch onderzoek plaats.

Als er bijvoorbeeld vaste verblijfplaatsen, jaarrond beschermde nesten of beschermde planten worden aangetroffen, dan is Rijkswaterstaat volgens de Wet natuurbescherming verplicht die te behouden of te compenseren.

Rijkswaterstaat voert het onderzoek uit in samenwerking met ecologisch adviesbureau Habitus en Flow4, een consortium dat ingenieurs- en adviesdiensten verzorgt voor het project A4 Burgerveen - N14. Het onderzoek is begin 2021 gestart. De ecologen gaan zo’n 20 locaties langs de route onderzoeken, vooral bruggen, duikers en viaducten.

Biotoopscan

Begin dit jaar voerden de ecologen een biotoopscan uit. Oftewel: met welke soorten of soortgroepen moeten we bij dit project rekening houden? Alle verschillende soortgroepen worden in beeld gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vogels (zoals roofvogels en de huismus), vleermuizen, de ringslang, de rugstreeppad, de platte schijfhoren (een slak) en de waterspitsmuis. Voor elke groep dieren gaan de onderzoekers meerdere keren terug. Want elke groep heeft zijn eigen moment van de dag dat ze actief zijn, maar ook zijn eigen periode waarin je het beste onderzoek kunt doen. Zo is het vleermuisonderzoek half mei begonnen en wordt vooral in de nacht of vroege ochtend uitgevoerd. Maar planten wil je uiteraard wel met daglicht bekijken.

Resultaten

Er kunnen mondjesmaat al wat resultaten worden gedeeld. Er zijn vijf grote, bewoonde nesten aangetroffen van vogels zoals buizerds. Ook is er een nestkast ontdekt die wordt bewoond door een torenvalk. De ransuil is gehoord, maar nog niet gezien. Van vleermuizen was al bekend dat ze een verblijfplaats hebben in een viaduct in Leidschendam-Voorburg.

Ook de aanwezigheid van bijzondere plantsoorten wordt in kaart gebracht. Op een aantal plekken zijn orchideeën gevonden. We gaan nog kijken of op de middenberm van de weg beschermde planten voorkomen, maar veiligheid staat hierin voorop. De onderzoeken lopen nog tot dit najaar.  

Maatregelen om de soorten te beschermen

Als dan eenmaal bekend is waar welke soorten zitten, moet dat resulteren in een plan om deze soorten tijdens het werk aan de A4 te beschermen. Dan komt er een rapportage en zijn er per diersoort oplossingen, waardoor die soort zo min mogelijk wordt gehinderd. Vleermuizen hebben een vliegroute met een lijnvormige structuur. Dat kan bijvoorbeeld een watergang zijn. Als door de bouw van de weg de vliegroute wordt onderbroken, kun je ook bomen planten. Omdat het natuurlijk even duurt voor zo’n boom groot genoeg is, wordt ook weleens gekozen voor schermen met doeken eraan.

Ook zijn er vleermuisverblijfplaatsen gevonden op een aantal kunstwerken (bruggen/tunnels). Als die door de aanpassingen aan de A4 niet meer gebruikt kunnen worden, hangen we vleermuiskasten op, waar ze een nieuwe verblijfplaats kunnen creëren.

De rugstreeppad doet het doorgaans goed op bouwterreinen. Daarvoor kan heel eenvoudig een lage poel worden gegraven, met een paar centimeter water erin. Dat zijn condities waar het dier zich prettig bij voelt en zo heb je heel snel een nieuwe leefomgeving voor hem. Een ander voorbeeld van een maatregel, is het verplaatsen van nesten. Voor bijvoorbeeld de ransuil hebben we manden (van riet en wilgen) in de bomen hangen, waar zij naar kunnen uitwijken, als hun nest van het werkterrein af moet.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.