Planning

Bij de MIRT-Verkenning van de A4 Burgerveen-N14 zijn verschillende overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken. Dat plan bestaat uit drie fasen: analyse, beoordeling en besluitvorming.

Analytische fase: In deze fase worden knelpunten in beeld gebracht en alternatieven en maatregelen verzameld om te komen tot een zogeheten ‘longlist’. De maatregelen moeten bijdragen aan het oplossen van het probleem en haalbaar zijn binnen de opgave en doelstellingen van het project. Vervolgens worden de knelpunten en maatregelen beoordeeld. De kansrijke maatregelen landen in een zogeten ‘shortlist’.  Deze fase eindigt met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Beoordelingsfase: De kansrijke maatregelen landen uiteindelijk in verschillende pakketten.De pakketten worden verder uitgewerkt en de effecten worden uitgebreid onderzocht. De beoordelingsfase eindigt met het opstellen van een voorlopig voorkeursalternatief.

Besluitvormingsfase: Alle informatie uit de Verkenning wordt samengebracht om een Voorkeursbeslissing te kunnen nemen waarin gekozen wordt voor één Voorkeursalternatief. Indien aan de orde kunnen dan ook één of meer bestuursovereenkomsten tussen het Rijk en regionale overheden gesloten worden over te nemen maatregelen die niet binnen de Voorkeursbeslissing vallen.

Onderstaande planning is onder voorbehoud. 

Globale planning A4 Burgerveen-N14 - klik voor tekstvariant

Jump to:
Date:
Location:
00:00 - 00:00

De minister neemt een voorkeursbeslissing over de A4 tussen Burgerveen en de aansluiting met de N14. Read more about Voorkeursbeslissing

2019-09-01 01 Sep 2019 2019-09-30  -  30 Sep 2019
Date:
Location:
00:00 - 00:00

Het voorkeursalternatief wordt voorgelegd aan en besproken met alle bestuurlijke partijen. Read more about Besluitvormingsfase

2019-07-01 01 Jul 2019 2019-09-30  -  30 Sep 2019
Date:
Location:
00:00 - 00:00

In de beoordelingsfase worden verschillende uitgewerkte varianten beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid. De beoordeling wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2019. Read more about Beoordelingsfase

2018-11-01 01 Nov 2018 2019-05-01  -  01 May 2019
Date:
Location: De Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude
19:00 - 21:00

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert deze informatieavond over de start vande Verkenning A4 Burgerveen - N14 Read more about Informatiebijeenkomst

2018-04-19 19 Apr 2018 2018-04-19  -  19 Apr 2018
Date:
Location: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten
19:00 - 21:00

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert deze informatieavond over de start vande Verkenning A4 Burgerveen - N14 Read more about Informatiebijeenkomst

2018-04-18 18 Apr 2018 2018-04-18  -  18 Apr 2018
Date:
Location: Restaurant Kaag en Braassem, Regenbog 102, Nieuwe Wetering
19:00 - 21:00

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert deze informatiebijeenkomst overde start van de Verkenning A4 Burgerveen - N14. Read more about Informatiebijeenkomst

2018-04-12 12 Apr 2018 2018-04-12  -  12 Apr 2018
Date:
Location:
00:00 - 00:00

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken wat het effect op de doorstroming zou zijn van een extra rijstrook op de A4, dit wordt in de MIRT-verkenning verder uitgewerkt. Read more about Startbeslissing A4 Burgerveen - N14 getekend

2017-10-25 25 Oct 2017 2017-10-25  -  25 Oct 2017
Date:
Location:
00:00 - 00:00

2018 staat grotendeels in het teken van de analysefase. Deze wordt eind dit jaar afgerond met een rapportage. Read more about Analysefase

2017-10-25 25 Oct 2017 2019-01-01  -  01 Jan 2019

Cookie settings