Wat doet het project om burgers en bedrijven in de omgeving te betrekken?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

De MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 gaat over het zoeken naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming op dit stuk snelweg. Bij het zoeken naar deze oplossingen betrekken we de omgeving actief.

Vanaf april 2018 organiseerden we diverse bijeenkomsten om de problemen op de A4 in kaart te brengen en om oplossingen, wensen en ideeën te inventariseren. Omwonenden, bedrijven en andere partijen konden tot de zomer van 2018 input leveren tijdens drie georganiseerde informatiebijeenkomsten. Zij konden ook reageren via de website a4-burgerveen-n14.nl en via de landelijke informatielijn 0800 – 8002.

Vervolgens haalden we aanvullende informatie op in persoonlijke gesprekken, gebiedsateliers, een participatieplatform en door kinderen te laten meedenken (ConsultingKids). Dit overzicht van ingezette participatievormen is niet uitputtend.
NB: als bijlage bij de Structuurvisie die begin 2020 ter inzage gaat, zal een participatieverslag gepubliceerd worden waarin uitgebreid wordt aangegeven op welke manieren de omgeving is betrokken en geïnformeerd over het project.

Burgerparticipatie

Twitter

Cookie-instellingen