Wat houdt de Verkenning in?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

In oktober 2017 gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat met een Startbeslissing het startsein voor de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14.

Het Ministerie van IenW voert deze Verkenning in 2018 en 2020 uit en onderzoekt:

  • Het vormgeven van een extra rijstrook op de A4 tussen net ten noorden van het knooppunt Burgerveen (A4-A44) tot net boven de aansluiting met de N14 bij Den Haag (de aansluiting met de N14 is onderdeel van de Planuitwerking A4 Haaglanden – N14). Verkeersmaatregelen om de doorstroming en de uitwisseling met het Onderliggend Wegennet (OWN) op en rond aansluitingen te verbeteren (inclusief de parallelinfrastructuur).

  • Mogelijke Smart Mobility-maatregelen.

Algemeen

Twitter

Cookie-instellingen