Kijken jullie ook naar meekoppelkansen en regiowensen? Welke maatregelen onderzoeken jullie daarmee?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Kijkt het project ook breder naar mobiliteit dan alleen asfalt? Ook na de maatregelen die met deze Verkenning worden beoogd blijft de A4 nog steeds een heel drukke weg.

 Dus ja, in het project wordt samen met de regio ook gekeken naar de volgende onderwerpen.

 • Fiets
  Samen wet de provincie is gekeken naar wat mogelijkheden zijn om op het gebied van fiets een versterking van het netwerk te realiseren. Er loopt momenteel een Verkenning naar de fietsverbinding van Leiden naar Den Haag. Penvoerder voor deze Verkenning is de Provincie Zuid-Holland.

 • Mobiliteitshub
  Een mobiliteitshub is een knooppunt waar meerder vormen van mobiliteit kunnen samenkomen (meer dan alleen een carpoolplaats). In regionaal verband is afgesproken dat een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar twee mogelijke locaties voor mobiliteitshubs: Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Vraag is wat er nodig om zo’n hub op de genoemde locaties mogelijk te maken, wat de evt. effecten zijn en hoe hiermee omgegaan kan worden. Trekker is de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden en Zoeterwoude en het Rijk zijn bij deze studie betrokken.

 • Werkgevers/mobiliteitsaanpak
  Tijdens de uitvoering zal, onder meer ter hoogte van het Ringvaartaquaduct, sprake zijn van hinder. Er zal gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om waar mogelijk de effecten te verminderen. Daarnaast zal de A4, ondanks de positieve effecten van het project, een drukke weg blijven en zal breder gekeken worden of structurele maatregelen mogelijk zijn bijvoorbeeld in overleg met werkgevers om verkeer op de A4 te verminderen. Beide onderdelen worden samen met Bereikbaar Haaglanden/Rijnland opgepakt. Zo wordt aangesloten bij initiatieven die al lopen en kunnen positieve ervaringen uit andere trajecten worden meegenomen.
   

Algemeen

Twitter

Cookie-instellingen