Waarom is de procedure gewijzigd en komt er nu een Structuurvisie?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

In de afgelopen periode is onder andere gestudeerd op de vraag hoe binnen de te onderzoeken alternatieven een eventuele aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de N11 (verdiepte ligging) kan worden vormgegeven. Hier vinden ongevallen plaats en loopt het verkeer regelmatig vast. Dit knelpunt is ook nadrukkelijk uit het participatieproces met de omgeving gekomen. Verschillende varianten hiervoor zijn bekeken.

Om ruimte te geven voor onderzoek naar de best mogelijke oplossing heeft de minister besloten om ook een oplossing met meer dan twee rijstroken te betrekken in het onderzoek. Hierdoor is het ook mogelijk om een variant te onderzoeken waarbij er (over een beperkte afstand) meer dan twee nieuwe rijstroken worden aangelegd in de verdiepte ligging bij Leiden (alternatief B). Voor een mogelijke uitbreiding met meer dan twee rijstroken, ook al is deze beperkt, is op grond van de tracéwet een Structuurvisie nodig. In een Structuurvisie staat de visie van het Rijk op het ruimtelijk beleid beschreven. Waar mag gebouwd worden, waar moet de natuur beschermd worden? De minister heeft besloten te wisselen van procedure en voor het vervolg van deze MIRT-verkenning uit te gaan van de Structuurvisie-procedure.

Met dit besluit is een aantal beperkte wijzigingen nodig in de startbeslissing en de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Wat de specifieke wijzigingen zijn, vindt u op de projectpagina: www.platformparticipatie.nl/burgerveen. Van donderdag 4 juli tot en met woensdag 17 juli 2019 kon er een zienswijze worden ingediend op de voorgenomen wijzigingen.

Algemeen

Twitter

Cookie-instellingen