Wat gaan jullie doen bij de aansluiting met de N11/wat is het verschil tussen alternatief A en B?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Het verschil tussen de alternatieven A en B is dat er in alternatief B een verdere uitbreiding plaatsvindt van het wegvak tussen de aansluiting Hoogmade en de aansluiting Zoeterwoude Dorp (de verdiepte ligging ter hoogte van de N11).

In alternatief B wordt de A4 op dit beperkte stukje van twee extra rijstroken per rijrichting voorzien (t.o.v. de huidige/referentiesituatie; dat is dus één extra rijstrook per richting extra t.o.v. alternatief A).

Ontwerp

Twitter

Cookie-instellingen