Wat zijn consequenties van een nieuw aquaduct voor de HSL (ProRail)?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Er is in de verkenning al intensief met ProRail onderzoek gedaan om de eventuele effecten van sloop en bouw in beeld te krijgen.

Hierbij zijn verschillende experts betrokken. De conclusie is getrokken dat een nieuw aquaduct op de plek van het oude (de Westvariant) haalbaar en maakbaar is zonder significante gevolgen voor de HSL.

Natuurlijk zal ProRail nauw betrokken blijven bij de nadere uitwerking van de plannen.

Ringvaartaquaduct

Twitter

Cookie-instellingen