Wat is een MER?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang bij de besluitvorming te betrekken.

Tijdens de procedure wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de redelijke alternatieven beschreven die – in dit geval – de problematiek op een deel van de rijksweg A4 kunnen oplossen of verminderen. Een MER bevat onder meer onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit en inpassing in het landschap, maar ook de verkeerskundige onderbouwing wordt meegenomen. Daarnaast beschrijft een MER hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving te voorkomen of te beperken zijn.

 

Milieueffectrapport

Twitter

Cookie-instellingen