Gaat de weg helemaal dicht? Hoelang gaat een en ander duren?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Alle aanpassingen inclusief de sloop van het oude en bouw van een nieuw aquaduct zullen enkele jaren duren.

De aanleg van een extra rijstrook op het projecttracé zal beperkte hinder veroorzaken. Hierbij speelt een rol dat voor de extra rijstrook voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van de bestaande ruimte in de middenberm.

Tijdens de sloop en bouw van het nieuwe Ringvaartaquaduct zal het verkeer wel hinder ondervinden. In die fase zal het verkeer in de richting Den Haag door het aquaduct van 2010 geleid worden. Dat aquaduct wordt dus tijdelijk door het verkeer in beide richtingen gebruikt. In beide richtingen zijn dan 3 (versmalde) rijstroken beschikbaar.

Hoe het bouwproces er precies uit zal zien, zal in een latere fase bekeken worden. Er zal gekeken worden welke maatregelen mogelijk zijn om de hinder (verder) te beperken.

Twitter

Cookie-instellingen