Wat wordt er gedaan om de hinder voor de omgeving te beperken tijdens de werkzaamheden aan de A4?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Bij de werkzaamheden voor de aanpassing van de A4 is hinder voor de omgeving helaas niet uit te sluiten. De mate van hinder speelde een rol bij de keuze van het uiteindelijke voorkeursalternatief.

In latere fases zal over mogelijke hinder contact plaatsvinden met de omgeving en de betrokken overheden.

In de realisatiefase wordt rekening gehouden met de effecten van werkzaamheden op de omgeving. Onder andere trillingen, zettingen en verkeershinder krijgen dan de aandacht. Waar nodig worden hiervoor regels en randvoorwaarden meegegeven aan de aannemer. Hinder wat betreft de bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt binnen het project. Onder andere met een mobiliteitsaanpak (bijvoorbeeld flexibele werktijden, meer thuiswerken of reizen met ov/fiets) zullen we kijken wat we hieraan kunnen doen. Daarover gaan we in gesprek met werkgevers in het projectgebied.

Twitter

Cookie-instellingen