Waarin verschilt een MER in de Verkenningsfase met een MER in de Planuitwerkingsfase?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Het MER in de Verkenningsfase geeft de effecten weer van verschillende alternatieven en/of varianten. Deze informatie weegt mee bij het maken van de keuze voor het voorkeursalternatief.

Het abstractieniveau is hoger dan het MER in de volgende fase. In de Planuitwerkingsfase wordt op een dieper niveau naar de effecten gekeken van het voorkeursalternatief. Dit MER vormt mede de onderbouwing van het (Ontwerp-)Projectbesluit.

Twitter

Cookie-instellingen