Wat wordt gedaan met de zienswijzen?

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de planuitwerking A4 Burgerveen-N14.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan aan de omgevingsmanager van het project. Wij beantwoorden uw vraag via de e-mail of via de telefoon. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina.

Alle vragen  Algemeen  Burgerparticipatie  Milieueffectrapport  Ontwerp  Ringvaartaquaduct  Smart Mobility

Er is een reactienota opgesteld. Hierin wordt per thema ingegaan op de reacties en vragen uit de zienswijzen.

De nota geeft ook aan of en, zo ja, hoe de zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Structuurvisie en/of het verdere verloop van het project. De reactienota is te vinden bij de definitieve Structuurvisie op de pagina bibliotheekwww.a4burgerveen-n14.nl/bibliotheek. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota per mail.

Twitter

Cookie-instellingen