Welke onderdelen worden in de Planuitwerking verder uitgewerkt?

Het hele ontwerp wordt in de planuitwerking verder gedetailleerd. Het gaat onder andere om:

  • De overgang tussen de extra rijstroken in de verdiepte ligging en aansluiting Hoogmade.
  • De afbouw van het aantal rijstroken in knooppunt Burgerveen.
  • Technische maatregelen bij de sloop en nieuwbouw van het Ringvaartaquaduct in relatie tot de HSL.
  • Vormgeving en inpassing van het nieuwe Ringvaartaquaduct op de locatie van het oude aquaduct. Er zal ook gekeken worden op welke wijze aandacht gegeven kan worden aan het feit dat het oude aquaduct, dat gesloopt zal worden, het oudste aquaduct van Nederland is.
  • Inpassing van de Meerburger watering, haven en Meerburgerlaan.
  • Aanpassing van kunstwerken, waaronder vervanging van het viaduct Kniplaan.
  • Aansluitingen met het onderliggend wegennet.
  • Detailuitwerking van de kruising met de hoofdgastransportleiding ter hoogte van Vlietland.
  • Detailuitwerking van watergangen en duikers.
  • Uitwerking van overige compenserende en mitigerende maatregelen.

Twitter

Cookie-instellingen