Ik word mogelijk geraakt ter hoogte van de Vlietland. Wanneer heb ik hier zekerheid over?

In de Planuitwerking wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Dan wordt al meer duidelijk over bijvoorbeeld hoeveel grond daadwerkelijk nodig is voor de wegverbreding bij Vlietland.

Hierover wordt u tijdens het proces natuurlijk op de hoogte gehouden. Echte zekerheid over het gehele project is er overigens pas als het Projectbesluit onherroepelijk is. We hebben al een informatieavond georganiseerd voor de vastgoedeigenaren die mogelijk worden geraakt in dit gebied en zullen ook tijdens de Planuitwerkingsfase met u in gesprek blijven.

Twitter

Cookie-instellingen