Wat is de uitkomst van de Verkenning A4 Burgerveen-N14?

De minister heeft gekozen voor alternatief B in combinatie met de Westvariant voor het Ringvaartaquaduct.

Samen is dit het Voorkeursalternatief. Dit Voorkeursalternatief is begin 2020 gepubliceerd in de Ontwerp Structuurvisie A4 Burgerveen-N14. Belangrijke overwegingen bij de keuze zijn dat door de aanpassingen in de verdiepte ligging binnen alternatief B de verkeersveiligheid verbetert. Een keuze voor de Oostvariant voor het Ringvaartaquaduct zou daarnaast grote impact hebben voor een bedrijventerrein naast de A4. Voor het overige scoren beide alternatieven en varianten nagenoeg gelijk.

Twitter

Cookie-instellingen