Wat wordt gedaan met de zienswijzen?

Er is een reactienota opgesteld. Hierin wordt per thema ingegaan op de reacties en vragen uit de zienswijzen.

De nota geeft ook aan of en, zo ja, hoe de zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Structuurvisie en/of het verdere verloop van het project. De reactienota is te vinden bij de definitieve Structuurvisie op de pagina bibliotheekwww.a4burgerveen-n14.nl/bibliotheek. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota per mail.

Twitter

Cookie-instellingen