Wat gebeurt er tijdens de Planuitwerkingsfase?

In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail.

De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een Ontwerp-Projectbesluit en later in een Projectbesluit, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (MER). Het Milieueffectrapport brengt in kaart wat de gevolgen van het Voorkeursalternatief zijn voor onder andere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, geluidsniveau en natuur.

Twitter

Cookie-instellingen