Waarin verschilt een MER in de Verkenningsfase met een MER in de Planuitwerkingsfase?

Het MER in de Verkenningsfase geeft de effecten weer van verschillende alternatieven en/of varianten. Deze informatie weegt mee bij het maken van de keuze voor het voorkeursalternatief.

Het abstractieniveau is hoger dan het MER in de volgende fase. In de Planuitwerkingsfase wordt op een dieper niveau naar de effecten gekeken van het voorkeursalternatief. Dit MER vormt mede de onderbouwing van het (Ontwerp-)Projectbesluit.

Twitter

Cookie-instellingen