Waarom wordt er bij het vaststellen van geluidseffecten niet echt gemeten in het gebied?

Rijkswaterstaat gebruikt voor de studie naar de plannen voor de A4 Burgerveen-N14 een wettelijk voorgeschreven rekenmodel bij het geluidsonderzoek en doet daarvoor geen geluidsmetingen. Dat wil niet zeggen dat er geheel niet gemeten is of wordt.

De rekenmodellen zijn onder andere gebaseerd op een eerder uitgevoerd grootschalig meetprogramma en men maakt continu gebruik van metingen om deze modellen te ijken. Zo worden er metingen uitgevoerd om de rekenmethode aan te vullen, bijvoorbeeld als er nieuwe typen wegdek zijn. Het RIVM meet, als onafhankelijk instituut, continu op circa 100 locaties langs rijkswegen en spoorwegen, waarmee de rekenmethode doorlopend wordt gevalideerd. De uitvoering van een geluidstudie op basis van computermodelberekeningen is dus verplicht (wettelijk voorgeschreven), maar wel gebaseerd op en gevalideerd met metingen in de praktijk.

Het geluidsmodel dat wordt toegepast houdt onder andere rekening met:

  • Alle huidige omgevingskenmerken, waaronder de aanwezigheid van onder andere gebouwen, grondwallen, schermen en wegdektypen.
  • Alle (infra)projecten die de bestemmingsprocedure hebben doorlopen, waaronder de RijnlandRoute.

Twitter

Cookie-instellingen