Op basis van welke informatie wordt het Voorkeursalternatief gekozen?

Bij de keuze voor het voorkeursalternatief wordt gekeken naar: - het oplossend vermogen van de maatregelpakketten - de effecten uit het MER - kosten en baten van de maatregelpakketten - techniek en uitvoerbaarheid.

Twitter

Cookie-instellingen