Wat is de relatie met het project A4 Haaglanden-N14?

Een bijzondere relatie is er met het project A4 Haaglanden-N14 TB 2021; realisatie vanaf 2023). Geografisch sluiten het project Burgerveen en het project Haaglanden naadloos op elkaar aan.

Daarmee ontstaat er op de A4 een corridor tussen Burgerveen in het noorden en de Ketheltunnel in het zuiden waarbinnen gestudeerd wordt op maatregelen ter verbetering van de doorstroming.

Er wordt naar de twee projecten gekeken vanuit een corridor-gedachte. Dit betekent dat, waar mogelijk en zinvol, gekeken wordt naar een gelijkvormige aanpak en samenwerking: zowel intern als extern. Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde verkeersmodellen en enkele overkoepelende thema’s zoals duurzaamheid en Smart Mobility worden gezamenlijk uitgewerkt. Ook de te hanteren uitgangspunten voor de m.e.r.-procedure zijn op elkaar afgestemd.

Twitter

Cookie-instellingen