Wat is de relatie met de RijnlandRoute?

Met de RijnlandRoute komt er een nieuwe aansluiting op de A4 (knooppunt Hofvliet). Op dit knooppunt wordt de Rijnlandroute aangesloten op de parallelbanen van de A4.

Deze worden daarvoor iets verlengd en krijgen over de hele lengte twee rijstroken. De hoofdrijbaan wordt niet aangepast. Tussen het knooppunt Hofvliet en de N14 is mede met het oog op de aanleg van de Rijnlandroute de A4 verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De verbreding is gerealiseerd in de middenberm.

Twitter

Cookie-instellingen