Wat zijn de gevolgen van een nieuw aquaduct voor de scheepvaart?

In overleg met betrokken partijen zal gekeken worden wat eventuele effecten zijn voor de scheepvaart en welke maatregelen mogelijk zijn om hinder te beperken.

Twitter

Cookie-instellingen