Wat zijn consequenties van een nieuw aquaduct voor de HSL (ProRail)?

Er is in de verkenning al intensief met ProRail onderzoek gedaan om de eventuele effecten van sloop en bouw in beeld te krijgen. Hierbij zijn verschillende experts betrokken.

De conclusie is getrokken dat een nieuw aquaduct op de plek van het oude (de Westvariant) haalbaar en maakbaar is zonder significante gevolgen voor de HSL.

Natuurlijk zal ProRail nauw betrokken blijven bij de nadere uitwerking van de plannen.

Twitter

Cookie-instellingen